Caleta

  Magic Forest

  magic-forest

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H74.36%
  Tuần103.7%
  tháng84.24%

  RTP

  93.17%

  Biến động

  Biến động trung bình

  Thanh toán

  40

  Tỷ lệ trúng%

  40.2%