Caleta

  Madame Fortune

  madame-fortune

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H83.14%
  Tuần80.84%
  tháng68.1%

  RTP

  92.54%

  Biến động

  Biến động trung bình

  Thanh toán

  20

  Tỷ lệ trúng%

  39%

  logo

  Madame Fortune