Chính sách quyền riêng tư của Bitcasino

Thông tin về Bitcasino

Chính sách quyền riêng tư của Bitcasino

Cập nhật vào: 19.08.2021

Bitcasino (Công ty) rất coi trọng việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

Chúng tôi thực hiện các biện pháp kiểm soát hành chính và kỹ thuật phù hợp trong nỗ lực của mình để giữ cho thông tin cá nhân của bạn luôn được bảo vệ. Chính sách Bảo mật của chúng tôi đưa ra cách xử lý thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi yêu cầu bạn vui lòng đọc qua nó, vì bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý chấp nhận các điều khoản.

Thông tin Cá nhân là bất kỳ thông tin nào cho phép bạn được xác định và có thể bao gồm tên và địa chỉ, ngày sinh, chi tiết thanh toán và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn có thể muốn cung cấp hoặc được thu thập về bạn. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để đảm bảo rằng việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư có hiệu lực tại các quốc gia nơi chúng tôi hoạt động. Chính sách Bảo mật này áp dụng cho Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng các trang web của chúng tôi hoặc khi bạn tương tác với chúng tôi.

  Bên kiểm soát dữ liệu cá nhân là Moon Technologies B.V.

Mục đích là để thu thập dữ liệu cá nhân

Thông tin cá nhân của bạn được thu thập và sử dụng vì những lý do sau:

  • Để cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi
  • Để cung cấp cho bạn nhiều dịch vụ như vậy hơn nếu có thể và thích hợp hơn
  • Thiết lập và quản lý tài khoản của bạn
  • Vì mục đích an ninh và kiểm soát
  • Để đáp ứng các yêu cầu pháp lý và quy định
  • Vì mục đích lưu trữ lịch sử và thống kê
  • Để thông báo cho bạn về các bản cập nhật cho phần mềm hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi có thể sử dụng thêm thông tin cá nhân của bạn để thỉnh thoảng liên lạc với bạn, để giới thiệu với bạn về các sản phẩm của chúng tôi hoặc bất kỳ sự kiện, hoạt động, dự án, kế hoạch, sự phát triển, cam kết và ưu đãi đặc biệt nào đang diễn ra, được quảng bá hoặc hỗ trợ bởi Công ty. Chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua email, trò chuyện trực tiếp hoặc qua phiếu hỗ trợ nội bộ.

Khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, bạn đồng ý rằng bạn không coi việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân đó - theo Chính sách quyền riêng tư này - là bất kỳ hành vi vi phạm quyền của bạn theo Đạo luật bảo vệ dữ liệu (Được điều chỉnh bởi luật Curacao) .

Vào bất kỳ lúc nào, bạn có quyền từ chối nhận bất kỳ tài liệu quảng cáo và/hoặc tiếp thị nào mà chúng tôi có thể gửi cho bạn. Bạn được khuyến khích liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn làm như vậy.

Tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Chính sách của Công ty là thông tin cá nhân của bạn sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ ai khác ngoài nhân viên của Công ty yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu của bạn để cung cấp cho bạn dịch vụ, ngoại trừ trường hợp Công ty có thể được yêu cầu bởi luật pháp hoặc quy trình pháp lý tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các cơ quan có liên quan.

Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân cho các tổ chức chính phủ nếu pháp luật yêu cầu.

Bảo vệ thông tin cá nhân của bạn

Công ty sử dụng các quy trình vật lý, điện tử và quản lý để bảo vệ tính bảo mật của dữ liệu mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Mã hóa SSL được sử dụng trên Trang web của chúng tôi cho tất cả dữ liệu nhạy cảm. Công ty khuyên bạn nên thực hiện bất kỳ và tất cả các biện pháp phòng ngừa nào mà bạn có thể để bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình khi sử dụng Internet.

Thông tin Cá nhân sẽ được lưu giữ miễn là dữ liệu cần thiết để cung cấp các dịch vụ và theo quy định của pháp luật. Khách hàng có quyền yêu cầu xóa Thông tin cá nhân, tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng tôi có thể từ chối xóa dữ liệu dựa trên quy định của pháp luật.

Nếu mục đích xử lý dữ liệu Thông tin Cá nhân thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu cần sự đồng ý của khách hàng, chúng tôi sẽ tiếp thu điều đó từ bạn.

Truy cập thông tin cá nhân của bạn

Bạn có quyền truy cập bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi có về bạn bất cứ lúc nào. Bạn có thể đăng nhập vào Trang web của chúng tôi bằng tên người dùng và mật khẩu của mình bất kỳ lúc nào và xem lại trang Tài khoản của bạn. Bạn cũng có thể cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin của mình từ trang này. Bạn cũng có thể liên hệ với bộ phận dịch vụ của công ty tại Công ty và hỏi chi tiết về bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi có về bạn. Bạn có quyền yêu cầu bất kỳ thông tin không chính xác nào được sửa chữa hoặc loại bỏ nếu có thể. Công ty có quyền yêu cầu bạn yêu cầu bằng văn bản đối với bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi có về bạn.

Quyền được lãng quên của bạn

Bạn có quyền xóa dữ liệu cá nhân của mình trong một số trường hợp nhất định. 'Quyền được lãng quên' của bạn là ủng hộ quyền tự do ngôn luận của bạn. Nếu bạn muốn xóa dữ liệu cá nhân của mình, bạn nên liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ  [email protected] và chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng một tháng. Nếu chúng tôi đồng ý xóa dữ liệu của bạn, chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bất kỳ bên thứ ba có liên quan nào, nếu có thể và thông báo cho bạn biết họ là ai. Nếu yêu cầu của bạn bị từ chối, bạn sẽ được thông báo tại sao và bạn có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát.

Cookies

Cookie là một gói dữ liệu chỉ được sử dụng cho các mục đích phân tích web. Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để nhận dạng khách truy cập và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đăng nhập. Cookie được Công ty sử dụng chỉ được đặt nếu người dùng đồng ý và sẽ hết hạn trong vòng tối đa bốn tuần.

Cam kết về quyền riêng tư

Để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn vẫn được bảo mật, các nguyên tắc về quyền riêng tư của chúng tôi được thông báo cho mọi nhân viên của Công ty. Trường hợp Trang web của Công ty chứa các liên kết đến các trang web khác, Công ty không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các trang web đó và không chịu trách nhiệm về chính sách bảo mật của các trang web đó. Chúng tôi khuyên bạn nên biết chính sách bảo mật của bất kỳ trang web nào như vậy. Nếu chính sách bảo mật của chúng tôi thay đổi và chúng tôi dự định sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo cách khác với thông tin đã nêu với bạn tại thời điểm thu thập, bạn sẽ được thông báo cho phù hợp.

Chính sách Bảo mật của Công ty có thể thay đổi bất kỳ lúc nào và bạn nên xem lại Chính sách Bảo mật theo định kỳ để kiểm tra các thay đổi.

Những bài viết liên quan

Thông tin về Bitcasino

Chính sách Bitcasino AML

Những cách khác để được giúp đỡ

Gửi email cho chúng tôi

Liên lạc với chúng tôi qua email

Trò chuyện trực tuyến

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ 24/7

Chính sách quyền riêng tư của Bitcasino


Phương thức thanh toán
Theo dõi chúng tôi tại
telegram youtube bitcointalk twitter instagram tiktok
Giấy phép

Giải thưởng