Caleta

  Frozen Fluffies

  frozen-fluffies

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H72.06%
  Tuần133.25%
  tháng77.84%

  RTP

  96.03%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  50

  Tỷ lệ trúng%

  37.6%

  logo

  Frozen Fluffies