Caleta

  China Charms

  china-charms

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H93.12%
  Tuần73.12%
  tháng113.23%

  RTP

  91.67%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  243

  Tỷ lệ trúng%

  32.4%