Caleta

  Fright Night

  fright-night

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H57.34%
  Tuần76.16%
  tháng69.71%

  RTP

  96.04%

  Biến động

  Biến động trung bình

  Thanh toán

  40

  Tỷ lệ trúng%

  35.4%