Caleta

  Lost Saga

  lost-saga

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H82.95%
  Tuần72.98%
  tháng70.41%

  RTP

  91.67%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  243

  Tỷ lệ trúng%

  32.4%