Caleta

Lost Saga

lost-saga

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Thống kê trò chơi

24H89.69%
Tuần94.56%
tháng101.07%

Hãy yên nghỉ

91.67%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

243

Tỷ lệ trúng%

32.4%