Caleta

  Caves & Treasures

  caves-and-treasures

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H65.36%
  Tuần78.94%
  tháng51.57%

  RTP

  95.41%

  Biến động

  Biến động trung bình

  Thanh toán

  30

  Tỷ lệ trúng%

  34.2%

  logo

  Caves & Treasures