Caleta

  Hidden Kingdom

  hidden-kingdom

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H63.09%
  tháng96.21%

  RTP

  93.17%

  Biến động

  Biến động trung bình

  Thanh toán

  40

  Tỷ lệ trúng%

  40.2%

  logo

  Hidden Kingdom