Caleta

  Crazy Lab

  crazy-lab

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H62.09%
  Tuần81.4%
  tháng127.81%

  RTP

  92.56%

  Biến động

  Biến động trung bình

  Thanh toán

  20

  Tỷ lệ trúng%

  32.9%