Caleta

  Cutey Cats

  cutey-cats

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H106.54%
  Tuần97.66%
  tháng70.48%

  RTP

  96%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  30

  Tỷ lệ trúng%

  26%