Push Gaming

  Fat Santa

  fat-santa

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H85.78%
  Tuần98.58%
  tháng48.1%

  RTP

  96.45%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  50

  Tỷ lệ trúng%

  24%