ข้อมูล Bitcasino

ความเป็นส่วนตัว

Bitcasino (บริษัท) ให้ความสำคัญอย่างที่สุดต่อการปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน เราใช้การควบคุมด้านเทคนิคและการบริหารที่เหมาะสมในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดเวลา นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราจะอธิบายถึงวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเราขอให้ท่านอ่านข้อมูลดังกล่าวซึ่งการใช้บริการของเรานั้น ถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว

ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลใด ๆ ที่ช่วยให้คุณได้รับการระบุและอาจรวมถึงชื่อ และที่อยู่ วัน เดือน ปีเกิด รายละเอียดการชำระเงินและข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณได้สงมาโดยความสมัครใจและ/หรือ ที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ เราจะใช้มาตรการเพื่อให้คุณมั่นใจว่า การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้น สอดคล้องกับการปกป้องข้อมูลและกฎระเบียบความเป็นส่วนตัวที่ถูกต้องในประเทศที่เราดำเนินการอยู่ นโยบายส่วนบุคคลนี้ ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของเราหรือเมื่อคุณได้สนทนาตอบกับเรา

Moon Technologies B.V. คือหน่วยควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการรวบรวมและถูกนำมาใช้งาน ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:

  • เพื่อการให้บริการของเราแก่ท่าน
  • เพื่อให้เราสามารถให้บริการดังกล่าวแก่ท่านได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเหมาะสมที่สุด
  • เพื่อความปลอดภัยและการควบคุม
  • การตั้งค่าและบริหารบัญชีของคุณ
  • เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และข้อกำหนดทางกฎหมาย
  • เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำประวัติและสถิติ
  • มีการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงของระบบซอฟต์แวร์หรือผลิตภัณฑ์ในการให้บริการ

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อที่จะติดต่อกับท่านเป็นบางครั้งคราว เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ของเราหรือโปรโมท การแข่งขัน กิจกรรม โครงการ แผนการพัฒนา สถานที่และข้อเสนอพิเศษที่จะเกิดขึ้น ที่มีการโปรโมท หรือ ที่มีการสนับสนุน เราอาจติดต่อท่านทางอีเมล ไลฟ์แชทหรือตั๋วพิเศษ

เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา ท่านยอมรับว่าการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายส่วนบุคคลนี้ ไม่เป็นการละเมิดสิทธิของท่านตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล (ภายใต้กฎหมาย Curacao)

ท่านมีสิทธิ์ในการเลือกที่จะไม่รับเอกสารส่งเสริมการขายและ/หรือการตลาดใด ๆ ที่เราอาจส่งให้ท่านได้ตลอดเวลาที่ท่านต้องการ ท่านควรติดต่อเราหากต้องการทำเช่นนั้น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก

นโยบายของบริษัท คือ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลอื่น นอกเหนือจากพนักงานของบริษัทที่มีความจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลของท่านเพื่อให้บริการแก่ท่าน ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายกำหนดไว้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตามเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับสถาบันหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหากจำเป็น

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัท ใช้วิธีการทางวัตถุ ทางอิเล็กทรอนิกส์ และทางการบริหารจัดการ เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ท่านให้แก่เรา โดยมีการใช้รหัส SSL ในเว็บไซต์ของเราสำหรับข้อมูลสำคัญทั้งหมด บริษัทขอแนะนำให้ท่านใช้ความระมัดระวังในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในขณะที่ใช้อินเทอร์เน็ต

ตราบใดที่ยังมีการให้บริการและที่กฎหมายกำหนดไว้ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บไว้ ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล แต่ในบางกรณีเราอาจปฏิเสธการลบข้อมูลตามกฎหมายที่กำหนด

หากเป้าหมายของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีการเปลี่ยนแปลง เราจะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วที่สุด หากมีความจำเป็นต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้า ทางเราจะแจ้งขอคุณตามที่กำหนด

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่เรามีอยู่ได้ตลอดเวลา ท่านสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ของเราโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านได้ทุกเมื่อ และตรวจสอบหน้าบัญชีของท่าน นอกจากนี้ท่านยังสามารถอัพเดตหรือแก้ไขข้อมูลได้จากหน้านี้ ท่านสามารถติดต่อแผนกบริการของบริษัทและสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่เราครอบครองอยู่ ท่านมีสิทธิ์ที่จะขอแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือนำออกจากระบบได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้ท่านยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับท่าน

สิทธิ์เพื่อลบข้อมูลส่วนบุคคล

คุณมีสิทธิ์ที่จะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางสถานการณ์ ‘สิทธิ์ที่จะถูกลืม’ ของคุณสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงออก หากคุณต้องการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณควรติดต่อเราที่ [email protected] และเราจะตอบกลับคุณภายในเวลาหนึ่งเดือน หากเราตกลงที่จะลบข้อมูลของคุณ เราจะแจ้งให้บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องทราบ หากว่าคำขอสามารถดำเนินการได้ และเราจะแจ้งให้คุณทราบว่าบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเป็นใคร หากคำขอของคุณถูกปฏิเสธ คุณจะได้รับแจ้งสาเหตุ และคุณมีสิทธิ์ร้องเรียนต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล

คุกกี้

คุกกี้ คือชุดข้อมูลที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์เว็บไซต์เท่านั้น เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อรู้จักผู้เข้าใช้งานเว็ปไซต์และอำนวยความสะดวกในการเข้าสู่ระบบ คุกกี้ที่ใช้โดยบริษัท จะมีการตั้งค่าไว้ต่อเมื่อผู้ใช้งานยอมรับและจะหมดอายุภายในไม่เกินสี่สัปดาห์

ความเป็นส่วนตัว

เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านยังคงเป็นความลับ หลักเกณฑ์ด้านความเป็นส่วนตัวของเราจะถูกแจ้งไปยังพนักงานทุกคนของบริษัท ในกรณีที่เว็บไซต์ของบริษัทมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับไซต์เหล่านั้น และไม่รับผิดชอบต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้น เราขอแนะนำให้ท่านทำความคุ้นเคยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดังกล่าว เราจะแจ้งให้ท่านทราบหากนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรามีการเปลี่ยนแปลงไป และเราวางแผนที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะที่แตกต่างไปจากที่ระบุไว้

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ บริษัท อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นบางครั้งคราวเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ช่วยเหลืออื่น ๆ

มีข้อสงสัยสงอีเมลมาใด้

ติดต่อที่มงานทางอีเมล์

สนทนาสด

เรามีทีมบริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน