Push Gaming

  Fat Drac

  fat-drac

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H73.99%
  Tuần64.81%
  tháng52.93%

  RTP

  96.57%

  Cược tối thiểu - tối đa

  0.1 - 50 USDT

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  40