Push Gaming

  Fat Rabbit

  fat-rabbit

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H81.77%
  Tuần81.84%
  tháng58.87%

  RTP

  96.45%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  50

  Tỷ lệ trúng%

  24%