dj-cat

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H48.04%
  Tuần57.42%
  tháng42.66%

  RTP

  96.32%

  Cược tối thiểu - tối đa

  0.1 - 300 USDT

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  5