Red Tiger

  Rocket Men

  rocket-men

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H121.93%
  Tuần132.85%
  tháng86.77%

  RTP

  95.24%

  Biến động

  Biến động trung bình

  Thanh toán

  20

  Tỷ lệ trúng%

  20.77%