Red Tiger

  Crazy Genie

  crazy-genie

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H66.66%
  Tuần106.45%
  tháng88.91%

  RTP

  95.22%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  20

  Tỷ lệ trúng%

  22.53%