Red Tiger

  Reactor

  reactor

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H86.57%
  Tuần91.6%
  tháng83.72%

  RTP

  95.14%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  20

  Tỷ lệ trúng%

  34.82%