Red Tiger

Mega Pyramid

mega-pyramid

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H47.9%
Tuần74.44%
tháng71.25%

Hãy yên nghỉ

95.14%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

30

Tỷ lệ trúng%

20.45%