Red Tiger

  Mega Pyramid

  mega-pyramid

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H45.59%
  Tuần66.39%
  tháng74.82%

  RTP

  95.14%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  30

  Tỷ lệ trúng%

  20.45%