Play'n Go

  Wild Frames

  wild-frames

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H102.34%
  Tuần117.43%
  tháng109.87%

  RTP

  96.5%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Tỷ lệ trúng%

  45.25%