Red Tiger

  Vicky Ventura

  vicky-ventura

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H75.39%
  Tuần73.66%
  tháng72.96%

  RTP

  95.09%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  16807

  Tỷ lệ trúng%

  39.82%