Skywind

  Super Sombrero

  super-sombrero

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  RTP

  96.5%

  Cược tối thiểu - tối đa

  0.05 - 100 USDT

  Biến động

  Biến động trung bình cao

  Thanh toán

  5

  Tỷ lệ trúng%

  32.25%