Triple Cherry

  Sugar Frenzy

  sugar-frenzy

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H97.9%
  Tuần105.65%
  tháng105.83%

  RTP

  95.22%

  Cược tối thiểu - tối đa

  0.4 - 20 USDT

  Biến động

  Biến động trung bình

  Thanh toán

  40

  Tỷ lệ trúng%

  50.51%