Play'n GO

Sea Hunter

sea-hunter

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H123.13%
Tuần81.81%
tháng69.57%

Hãy yên nghỉ

96.64%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

5

Tỷ lệ trúng%

34.7%