Blueprint

  Savanna Stampede

  savanna-stampede

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H45.97%
  Tuần140.81%
  tháng50.03%

  RTP

  96.15%

  Biến động

  Biến động trung bình cao

  Thanh toán

  10

  logo

  Savanna Stampede