Blueprint

  Safari Gold Megaways

  safari-gold-megaways

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H55.14%
  Tuần102.12%
  tháng74.67%

  RTP

  96.5%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  117649

  Tỷ lệ trúng%

  39%

  logo

  Safari Gold Megaways