Blueprint

  Rome Rise of an Empire

  rome-rise-of-an-empire

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H62.65%
  Tuần103.15%
  tháng102.97%

  RTP

  96.64%

  Biến động

  Biến động trung bình

  Thanh toán

  20

  logo

  Rome Rise of an Empire