Pragmatic Play

Queen of Gods

queen-of-gods

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H49.29%
Tuần63.58%
tháng99.28%

Hãy yên nghỉ

96.38%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

10