Play'n Go

Planet Fortune

planet-fortune

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H70.51%
Tuần84.04%
tháng93.84%

Hãy yên nghỉ

96.5%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

40

Tỷ lệ trúng%

39.22%