Gameart

  Phoenix Princess

  phoenix-princess

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H76.03%
  Tuần80.71%
  tháng80.71%

  RTP

  96.01%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  20

  Tỷ lệ trúng%

  28.43%

  logo

  Phoenix Princess