Pragmatic Play

North Guardians

north-guardians

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H56.04%
Tuần133.29%
tháng126.35%

Hãy yên nghỉ

96.38%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

50

Tỷ lệ trúng%

20%