Red Tiger

Ninja Ways

ninja-ways

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H55.66%
Tuần53.97%
tháng57.93%

Hãy yên nghỉ

95.07%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

4096

Tỷ lệ trúng%

34.31%