Play'n Go

Ninja Fruits

ninja-fruits

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H58.54%
Tuần57.93%
tháng57.93%

Hãy yên nghỉ

96.65%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

15

Tỷ lệ trúng%

41.15%