Red Tiger

  Lucky Fridays

  lucky-fridays

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H91.51%
  Tuần96.56%
  tháng151.39%

  RTP

  95.77%

  Biến động

  Biến động trung bình cao

  Thanh toán

  30

  Tỷ lệ trúng%

  32.5%

  Khách hàng thân thiết

  Không bao gồm