Wazdan

Juicy Reels

juicy-reels

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Trạng thái trò chơi

24H73.87%
Tuần89.09%
tháng84.7%

Hãy yên nghỉ

96.49%

Biến động

Sự biến động thấp

Thanh toán

20

Tỷ lệ trúng%

25.13%