Blueprint

  Jewel Strike

  jewel-strike

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H84.05%
  Tuần69.11%
  tháng69.11%

  RTP

  96.97%

  Biến động

  Biến động trung bình

  Thanh toán

  10