AvatarUX

  HippoPop™

  hippopop

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H49.42%
  Tuần112.19%
  tháng78.14%

  RTP

  96.1%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Tỷ lệ trúng%

  20%