Gamomat

  Great Warrior

  great-warrior

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H38.7%
  Tuần48.51%
  tháng46.47%

  RTP

  96%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  5

  Tỷ lệ trúng%

  19%