Play'n Go

  Golden Ticket 2

  golden-ticket-2

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H81.97%
  Tuần93.25%
  tháng99.7%

  RTP

  96.5%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Tỷ lệ trúng%

  37%