Blueprint

  Gold Cup

  gold-cup

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H116.13%
  Tuần112.86%
  tháng85.51%

  RTP

  96%

  Biến động

  Độ biến động cao