Microgaming

  Gold Blitz Extreme

  gold-blitz-extreme

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H25.23%
  Tuần94.7%
  tháng103.68%

  RTP

  96%

  Cược tối thiểu - tối đa

  0.2 - 50 USDT

  Biến động

  Độ biến động cao

  Tỷ lệ trúng%

  29%

  logo

  Gold Blitz Extreme