Goddess of War

goddess-of-war

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Thống kê trò chơi

24H119.72%
Tuần92.47%
tháng110.2%

Hãy yên nghỉ

96%

Biến động

Biến động trung bình cao

Goddess of War