BetGames

  Goddess of War

  goddess-of-war

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H119.72%
  Tuần92.47%
  tháng110.2%

  RTP

  96%

  Biến động

  Biến động trung bình cao