Red Tiger

  Giga Blast

  giga-blast

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H59.76%
  Tuần97.87%
  tháng94.91%

  RTP

  95.73%

  Cược tối thiểu - tối đa

  0.1 - 80 USDT

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  50