OneTouch

  Gifts Of Horus

  gifts-of-horus

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H74.04%
  Tuần56.71%
  tháng125.11%

  RTP

  96.1%

  Cược tối thiểu - tối đa

  0.2 - 100 USDT

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  10