Amusnet

  Frog Story

  frog-story

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H112.42%
  Tuần74.06%
  tháng111.6%

  RTP

  95.87%

  Cược tối thiểu - tối đa

  0.2 - 40 USDT

  Biến động

  Biến động trung bình

  Thanh toán

  20