Kalamba Games

  Flaming Scarabs

  flaming-scarabs

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H42.13%
  Tuần64.2%
  tháng65.26%

  RTP

  96.48%

  Cược tối thiểu - tối đa

  0.5 - 75 USDT

  Biến động

  Độ biến động cao

  Thanh toán

  3600

  Tỷ lệ trúng%

  28%