EGT

Extra Stars

extra-stars

Chế độ vui nhộn

Chế độ thực

Thống kê trò chơi

24H78.44%
Tuần81.81%
tháng101.2%

Hãy yên nghỉ

95.78%

Biến động

Biến động trung bình

Thanh toán

10