Kalamba Games

Doctor Electro

doctor-electro

Trò chơi này không có sẵn ở chế thử cho vui, vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để chơi

Thống kê trò chơi

24H50.7%
Tuần87.98%
tháng100.34%

Hãy yên nghỉ

96.23%

Biến động

Độ biến động cao

Thanh toán

16807

Tỷ lệ trúng%

31.25%