Play'n Go

  Diamond Vortex

  diamond-vortex

  Chế độ vui nhộn

  Chế độ thực

  Trạng thái trò chơi

  24H42.81%
  Tuần61.02%
  tháng41.11%

  RTP

  96.2%

  Biến động

  Độ biến động cao

  Tỷ lệ trúng%

  31.35%